What Kind of Chocolate Are You?

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

Written by torkifood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

POLL: What Are Your Favourite Spices?

nước xốt

Giải đáp câu đố “nước sốt” hay “nước xốt”